Hemen Başvur
HEMEN BAŞVUR

Neden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülleri?

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Zer için temel bir değerdir. Günümüzde fark yaratmak için toplumsal cinsiyet eşitliğini dair sürdürülebilir adımlar atmanın temel prensip olarak belirlenmesi önemlidir. 2017 yılında bu amaca hizmet etmek için Zer Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödüllerinin ilki gerçekleştirilmiştir. Süreç, çözüm ortaklarımız arasında cinsiyet eşitliğine yatırım yapan kuruluşları öne çıkartmak üzere tasarlanmıştır.

Çözüm ortaklarımız arasında toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletmede önemli adımlar atan birçok kuruluş ve birey var. Umudumuz bu ödülün bu çabalara yardımcı olmasıdır. Bu ödüllerin Koç Holding bünyesinde sürdürülen çok yönlü çalışmalardan biri olarak görüyor ve toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında atılan adımları daha da cesaretlendireceğine inanıyoruz.

Başvuru Kriterlerini Biliyor Musunuz?

 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine dair proje geliştiren ve uygulayan Zer’in 2017 Ocak ayından bu yana aktif olarak çalıştığı tüm çözüm ortaklarımız başvuru yapabilir.
 • Farklı alanlarda olmak koşuluyla birden fazla proje ile başvuru yapılabilir.
 • Bir proje en fazla bir alanda başvuru yapabilir.
 • Başvuru formunun eksiksiz şekilde tamamlanmış olması gereklidir.

Değerlendirme Kriterlerini Biliyor Musunuz?

 • Ödül, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamaya yönelik sürdürülebilir uygulamalar gerçekleştiren kurumlara verilecektir.
 • Ön eleme Zer Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çalışma grubu tarafından yapılacaktır.
 • Finale kalan projeler bağımsız oluşturulan jüri tarafından değerlendirilecektir.
 • Projenin faydalandığı araç ve metotlarla belirtilmelidir.
 • Projenin zaman planı, amaçları, hedeflenen etki alanı, artı değeri ve faydası net bir şekilde ifade edilmiş ve ölçülebilir olmalıdır.
 • Başvuru yapılan proje kurum içinde iletişimi gerçekleştirilmiş ve kamuyla paylaşılabilir olmalıdır.
 • Projelerin uygulama kapsamı, kalitesi, sürdürülebilirliği ve yenilikçi bakış açısı değerlendirme kriterlerinin içeriğini belirler.

Hangi Alanlarda Başvuru Yapılabilir?

 • İstihdamda fırsat eşitliği
 • Yönetime katılım/Temsilde eşitlik
 • Kadın işi/Erkek işi
 • Eğitim/Kurs/Profesyonel gelişim imkanının desteklenmesi
 • Toplumsal cinsiyete duyarlı iş yeri
 • Toplumsal İnisiyatifler ve Destekler Aracılığıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi

Zaman Planını Biliyor Musunuz?

Başvuru Başlangıç Tarihi : 19 Haziran 2018
Başvuru Son Tarihi : 20 Ocak 2019
Finalistlerin Belirlenmesi : Şubat 2019
Jüri : Şubat 2019
Ödül Töreni | Çözüm Ortakları Zirvesi : Şubat 2019

Ödül Kategorilerine Baktınız Mı?

 • Ödüller üç (3) kategoriden oluşmaktadır.
 • Her alanda ve kategoride ödül verilmesi zorunlu değildir; kriterlerin sağlanmadığı durumlarda ödül verilmeyebilir.

– Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kazananı

Belirtilen kriterleri gerçekleştiren projeye verilecektir.

 • Amaç, hedef, zaman planı, artı değer ve faydası ölçülebilir bir şekilde ifade etmiş
 • Projenin durum tespiti, gelişimi ve sürdürülebilirliği için metot ve yöntemler kullanan
 • İleriye yönelik gelişme alanı belirlenmiş
 • Etki alanı geniş
 • Yarattığı farkı olgusal olarak belirten
 • Kültür ve davranış değişikliğini sağlayan

– Etki Alanı Lideri

Belirtilen kriterleri gerçekleştiren projeye verilecektir.

 • Etki alanı sayısal olarak belirlenen
 • Etki alanı kapsamında kültürel çeşitliliği barındıran
 • Kurum içi kadar kurum dışını da göz önünde buldurarak geliştirilmiş
 • Toplumun farklı katmanlarına ulaşmayı hedefleyen

– Yaratıcı Perspektif

Belirtilen kriterleri gerçekleştiren projeye verilecektir.

 • Kadınların ve erkeklerin yaptıkları işleri toplumsal cinsiyet kalıplarından uzaklaştıran
 • Kadınlara ve erkeklere dair yeni ve eşitlikçi istihdam olanakları yaratan
 • Ekosisteme yönelik yenilikçi düzenlemeler gerçekleştiren
 • Yaratıcı ve sürekli eğitim/gelişim/kurs imkanı sağlayan

Başvuru Formuna Dair Öneri İster Misiniz?

Başvurunuza dair bir kaç öneriyi aşağıda bulabilirsiniz.
Daha fazla destek için toplumsalcinsiyetesitligi@koczer.com irtibata geçebilirsiniz.

 • Formunuzu düzenlerken Neden? Ne? Nerede? Ne zaman? Kim? Nasıl? sorularını cevaplamaya özen gösterin.
 • Projeye dair niceliksel veri paylaşmanız değerlendirmede fark yaratır.
 • Projenin niteliğine dair özelliklerini açık, net ve sonuca yönelik ifade etmeye özen göstermeniz değerlendirmede kolaylık yaratır.
 • Paylaştığınız bilgilerin fazlalığının değil projeyi ifade etmeye yönelik derinliğinin önemli olduğunu hatırlayınız.